flaga 1W konkursie Deutschfreund wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły, w kraju ponad 6 tysięcy uczniów. Nasi uczniowie uzyskali wspaniałe wyniki:
SUSANNA KARZELEK zaj
ęła 1 miejsce w województwie pomorskim, 32 w kraju w kategorii klas 2-3
DOMINIKA SKOWRO
ŃSKA i FILIP SOROKA zajęli 2 m. w woj. pomorskim i 37 w kraju,w kategorii klas 1
ANNIKA WEIDEMANN zaj
ęła 2 miejsce w woj. pomorskim w kategorii klas 2-3
PAULA KOZ
ŁOWSKA zajęła 4 miejsce w woj. pomorskim w kategorii klas 2-3
MARTA MACHTYL zaj
ęła 5 miejsce w woj. pomorskim w kategorii klas 2-3
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Koordynator konkursu: Dobrochna Grzesiuk