Rada Rodziców jest organem statutowym szkoły i stanowi reprezentację rodziców uczniów Liceum.
Zadania i kompetencje Rady Rodziców ujęte są w regulaminie.

Rada Rodziców dysponuje budżetem powstałym ze składek oraz darowizn.

Przewodniczący - Rafał Nosewicz
Zastępca Przewodniczącego - Witold Majchrowicz
Skarbnik/Sekretarz - Katarzyna Mędrek

Rachunek Rady Rodziców:
BGŻ o/Słupsk  77 2030 0045 1110 0000 0219 7030

logo librusm

unia